ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.Формування в учнів патріотичних почуттів, забезпечення усвідомлення учнями своєї етнічної спільності, виховання в них національної гідності ..Розвивати духовно - моральні якості особистості, які допомагають їй реалізувати себе як індивідуальність.

2.Виховання в учнів цілісного світогляду, розвитку в них пізнавальних потреб .

3.Пожвавлення роботи з батьками; покращати співпрацю батьківського комітету і педагогічного колективу.

4.Продовжити роботу з обдарованими дітьми, забезпечити їх участь в МАН.

5.Здійснювати правове виховання учнів, ознайомлювати їх з правовою відповідальністю.

6.Покращити роботу з неповнолітніми, схильними до правопорушень. Підтримувати взаємний зв'язок з правоохоронними органами.

7.Продовжити профілактичну роботу з попередження алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції, І П С Ш.

8.Гуманізація педагогічного процесу, демократизація відносин у колективі.

9.Вивчати   учнів, володіти повною інформацією про них.

10.Організація та згуртування учнівського колективу.

11.Розвивати талант, розумові і фізичні здібності, формувати пізнавальну культуру, організовувати змістовне дозвілля.

12.Виховання толерантності в людських взаємовідносинах, формування культури міжетнічних стосунків.

13.Полікультурне виховання дітей, що грунтується на принципах рівності і недискримінації у всебічному розвитку особистості.

 Напрями ВР:

1.Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

2.Ціннісне ставлення до навчання

3.Ціннісне ставлення до правової культури

4.Ціннісне ставлення до людей

5.Ціннісне ставлення до себе

6.Ціннісне ставлення до сімї, родини

7.Ціннісне ставлення до природи

8.Ціннісне ставлення до праці

9.Ціннісне ставлення до мистецтва